Saltar al contenido (pulsar Return)

Dels elements de construcció i el projecte

Llibre redactat pel professor José Maria González Barroso.
Dels elements de construcció i el projecte

En l’àmbit acadèmic, la reflexió al voltant de les idees de tècnica i projecte és permanent. En aquest text, tractem la relació de dependència entre elles.

La reflexió general exposada és que totes dues formen part inseparable de l’arquitectura i que la manca de relació entre ambdues idees és aliena als fonaments de l’ofici d’arquitecte. És per això que abordem la relació des de l’ofici, que entenem com el coneixement i l’habilitat pràctica per resoldre els problemes del projecte. I l’exposem mitjançant l’anàlisi de casos: els elements de construcció i el projecte.

Es tracta d’una anàlisi raonada amb capacitat de generar interès i de desenvolupar habilitats que van més enllà del cas particular. Casos en què la solució constructiva es produeix de manera exemplar mitjançant la síntesi dels coneixements tècnics necessaris i l’habilitat de la solució formal.