Vés al contingut (premeu Retorn)

Junta de Departament

La Junta de Departament té la composició següent:

 

1. Membres nats:

a) El director o directora.

b) Els subdirectors o subdirectores.

c) El secretari o secretària.

d) Els o les caps de secció.

e) Els o les responsables dels àmbits de coneixement.

f) El cap d'administració de la UTG que presta servei a la seu del Departament o la persona que n'exerceixi les funcions o la persona en qui delegui.

 

2. Membres electius:

g) Un representant de cadascun dels sectors PDI-A i de les classificacions PDI-B1, PDIB2, PDI-B3 i PDI-B4, elegits per i entre els que siguin membres del Consell.

h) El representant dels estudiants i estudiantes de grau i màster universitari al Consell.

i) Un representant dels programes de doctorat promoguts pel Departament que sigui membre del Consell escollit per i entre els membres del Departament de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat del Departament.

i) Un representant dels grups de recerca on el responsable sigui membre del Consell de Departament escollit per i entre els responsables dels grups de recerca del Departament.

 

A les votacions, cada membre de la Junta pot emetre únicament un vot, independentment del nombre de representacions que ostenti.

 

Si voleu veure les actes i acords de la Junta del Departament, aneu a Govern UPC.