Vés al contingut (premeu Retorn)

Resolució núm. 528/2016 de l'1 d'abril, per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de professorat associat

Resol. 528/2016, concursos associats (curs 2016-2017)

Us informem que en data 31 de març de 2016 ha estat publicada, la resolució núm. 528/2016 de l'1 d'abril, per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de professorat associat.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatuts, de l'Acord 65/2016 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la convocatòria de concursos de professorat Associat 2016-2017.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selección, en cas de dubte disposeu dels canals propis del nostre Servei.

 

Dades de la convocatòria

 • Resolució 528/2016 de l'1 d'abril i bases de la convocatòria
 • Places convocades
 • Comissions de selecció
 • Documentació a presentar durant el període presentació de sol·licituds
 • Reglament per a la provisió i contractació de professorat associat
  (modificació i text refòs)
 • Tauler d'anuncis de les comissions (obert l'1/06/2016)
  (únicament s'informa de la data de constitució de la comissió i de la proposta de contractació)

Calendari

 • Període de presentació de sol·licituds 
  (veure intruccions incloses a la sol·licitud) 
  de data 02 d'abril de 2016 a data 16 d'abril de 2016
  .
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
  Data prevista de publicació: 22 d'abril de 2016.
 • Període de presentació de reclamacions a la relació provisional
  Data prevista: de data 23 d'abril de 2016 a data 2 de maig de 2016.
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
  Data prevista de publicació: 5 de maig de 2016
 • Període de resolució dels concursos
  Han d'estar resolts com a màxim el 20 de maig de 2016Link de la convocatòria