Vés al contingut (premeu Retorn)

Resolució núm. 335/2016 de 4 de març, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter.

Resolució número. 335/2016 de 26 de febrer

Us informem que en data 4 de març de 2016 ha estat publicada al DOGC, la resolució núm. 335/2016 de 4 de març, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter.

Aquesta convocatòria té l'autorització prèvia per part de la Direcció General d'Universitats (resolució ECO/1715/2015, de 14 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'acord e la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre l'Oferta Pública d'Ocupació de personal docent i investigador contractat del Pla Serra Húnter para el 2015 i la seva modificació), i les places a concurs han estat aprovades per Acords del Consell de Govern de la universitat de data 10 de febrer de 2015, 11 de juny de 2015 i 8 d'octubre de 2015.


A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selección, en cas de dubte disposeu dels canals propis del nostre Servei.

Dades de la convocatòria

 

 • Període de presentació de Sol·licituds

  de data 05 de març de 2016 a data 04 d'abril de 2016

 

 • Relació provisional de persones admeses i excloses  

  Publicació: data 15 d'abril de 2016

 

 • Període de presentació de reclamacions a la relació provisional

  de data 16 d'abril de 2014 a data 28 d'abril de 2016

 

 • Publicació relació definitiva de persones d'admeses i excloses 

  Publicació: data 4 de maig de 2016