Vés al contingut (premeu Retorn)

"Esborrany de convocatòria de Suport a Departaments i Unitats de Recerca (SDUR)"

 

Objecte

 

Donar suport a departaments i unitats de recerca de les universitats de Catalunya que desenvolupin activitats de recerca d’impacte internacional per tal de:

-          Promoure i consolidar la generació de coneixement fronterer i la seva transferència

-          Donar impuls a plans estratègics i polítiques científiques conjuntes entres aquests departaments o unitats i les seves universitats

 

 

Destinataris

 

Poden presentar-se els departaments universitaris i altres unitats de recerca de les universitats de Catalunya sempre que compleixin els següents requisits:

 

Requisits referents a la definició de les unitats:

 

-          Han de ser unitats reconegudes o aprovades pels òrgans de govern de la universitats, però sense entitat jurídica pròpia

-          Han de poder demostrar una trajectòria de recerca conjunta mínima durant el període objecte d’avaluació

-          Han de disposar d’espais o infraestructures compartides per tots els membres de la unitat

-          Han de comptar amb personal de recerca propi adscrit a la unitat i el 80%, com a mínim, d’aquest personal, ha de ser propi de la universitat beneficiària.

 

S’inclouen com a unitats els Departaments, els Instituts propis, les unitats i les seccions departamentals[VM1] .

S’exclouen els grups de recerca propis o reconeguts SGR. També s’exclouen les Facultats i les Escoles universitàries.

 

 

Tota l´informació: Aquí